NEWS Dr. FI Speaks to CNN Screens. CLICK to watch.

Eyelid Surgery

  Eyelid surgery is known as ‘blepharoplasty’ in the medical literature. This application, which covers the elimination of problems in the eyelids that affect the appearance of the eye, is one of the most preferred solutions in oculoplastic surgery. While it can be done in order to eliminate visual problems, it is also very important in eliminating functional problems.

  Within the scope of blepharoplasty, excess skin on the eyelid, connective tissue weaknesses, anterior hernias, collapses, loosening of the lower eyelid and removal of fat bags are also possible. This application, which directly affects the eye structure of the patient, is accepted as a common aesthetic solution.

   

  For Whom Eyelid Surgery Is Performed?

  Blepharoplasty application is one of the solutions applied to treat the disorders seen in the eyelids. When the characteristics of the patient are evaluated, the aim after surgery is considered as visual and functional improvement. In this context, it is possible to resort to blepharoplasty as long as the patient does not have a health problem that prevents surgery.

   

  How is Eyelid Surgery Performed?

  Blepharoplasty applications can be performed within the framework of local or general anesthesia in line with the procedure to be applied to the patient. Pre-process drawing and planning is done. In the operation, which is performed in a sterile environment and under the control of a specialist physician, the application is performed by adhering to the planning. The aim is to both restore the patient’s health and achieve an attractive appearance. In this context, eyelid surgery is an operation that requires expertise. Depending on the patient’s condition and the operation to be preferred, procedures ranging from 45 minutes to 1.5 hours are possible.

   

  Healing Process After Eyelid Aesthetics

  After eyelid surgery, the patient is discharged on the same day. Depending on the preferred application, suturing may be required. In such cases, the healing process of the patient is followed with thin tapes adhered to the sutures. Although scars can be seen in the first period of sutured operations, the scars go away on their own in the next process.

  If the procedure is performed on all four eyelids, the patient must stay in the hospital for a while. In these applications, the stitches are removed after 4-5 days, while the slight swelling and bruises disappear within 2 weeks. However, the disappearance time of bruises and scars differs according to the metabolism of the patient. Because patients with strong skin structure can react to healing and recover in a shorter time. As in other procedures, you will be given a form explaining all the details and specific situations before the surgery. If you follow the instructions correctly, the process will be much more comfortable.

   

  18 yaşından sonra doğru endikasyon verilirse bu ameliyat yapılabilir.

  Belirgin ağrı oluşturan bir operasyon değildir.

  Yara iyileşmesi kişiden kişiye farklılık göstermesiyle beraber bu ameliyattaki iz göz kapağı açıldığındaki çizgiye oturtulmaktadır. Bu nedenle hastanın özel bir durumu yoksa belirgin bir iz oluşmaz.

  Dikkatli bir cerrahide gözün görme yapılarından uzak kalınarak bu tür riskler ortadan kaldırılır. Fakat bu da her cerrahi gibi komplikasyon riski taşımaktadır.

  Kuru göz sendromu olan hastalar göz tansiyonu belirgin olan hastalar retina problemleri bulunan hastalar trioid ve ileri derece şeker hastalığı bulunan kişilerin bu operasyondan önce doktorlarıyla paylaşmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

  Atılan dikiş materyalinin özelliğine göre 5-7 gün içerisinde dikişler alınır. Kliniğimizde estetik dikiş materyali kullanıldığı için hasta sonrasında kendisi bile bu dikişleri çıkartabilir.

  Yılın her döneminde yapılan bir operasyondur. Operasyonun akabinde güneşe belli bir süre çıkılmaması önerilir. 

  Göz kapağı estetiği gözün üstündeki cilt fazlalığı, yağ ve doku fazlalığı gibi sorunları giderir. Göz kapağının üzerindeki kırışıklıkları alabilir. Fakat göz çevresi gibi durumlarda farklı operasyonların yapılması gerekir.

  Nihai sonucun alınması ortalama 2-3 ay sürebilmektedir. 

  Hekim tarafından gerekli görülüyorsa, göz kapağı revizyonu yapılabilecek bir ameliyattır.