NEWS Dr. FI Speaks to CNN Screens. CLICK to watch.

Thread Lift

Bichectomy (Buccal fat removal)

  Bichectomy is surgery designed to narrow the middle part of the face. Bichectomy, also known as Hollywood cheek, aims to remove buccal fat pads called bichat in the cheeks to provide prominent cheekbones, a better defined chin and an overall slimmer, more shaped appearance.

  As with all plastic surgeries, consultation with a specialist surgeon is essential as they can advise the patient on whether bichectomy is appropriate for the facial structure. Bichectomy is generally applied to individuals after the age of 20. A bichectomy should never be performed on adolescents.

   

  Why is bichectomy done?

  Surgery may also not be suitable for older patients, as facial fat is naturally lost as we age and bichectomy can accentuate the aging process. Those outside of a healthy weight range are also not eligible for the procedure, as weight gain and loss can dramatically alter face shape.

   

  How is a bichectomy done?

  An experienced doctor can complete the bichectomy procedure under local anesthesia in about 30 minutes. A small incision is made on the inside of the cheek. The surgeon applies pressure to the outside of the cheek, exposing the buccal fat pad. The fat is carefully removed, and then the wound is closed with self-dissolving sutures. It is possible to combine this surgery with other facial procedures, including rhinoplasty, lip augmentation, and botox injections.

   

  After Bichectomy

  After surgery, patients will be given instructions on how to care for the incisions, as well as a special mouthwash to prevent infection. Given the location of the incisions, patients should adhere to a liquid diet for the first few days after bichectomy. Then the transition from soft foods to a normal diet is made. The wounds should heal within two weeks.

  Bruising and swelling of the face are expected. Ice packs can be used to reduce swelling and pain Final results are expected within a few weeks after surgery, but may take longer as the face adjusts to its new shape.

   

  Potential Side Effects of Bichectomy

  Side effects are rare. However, it may include:

  • Infection or poor wound healing
  • excessive bleeding
  • Adverse reaction to anesthesia
  • Problems with speaking or chewing due to the role of cheek fat in lubricating the muscles of the mouth
  • Fluid accumulation or seroma
  • Damage to the salivary gland duct
  • Loss of sensation or damage to facial nerves

  Necessary information will be given before and after the procedure and a form will be sent to you. As long as what is written on the form is applied regularly, the process proceeds very easily.

  Şişlik ve morluklar ortalama 1-2 hafta içerisinde geçer.

  Yüz germe operasyonunun çeşidine göre insizyonlar farklı yerlerden yapılabilmektedir. Verilen tedaviler uygulandığında 6 ay sonra belli belirsiz bir iz olabilmektedir. Fakat yara iyileşmesi kişiden kişiye değişebilmektedir.

  Ameliyat sonrası sigara tüketiminin bırakılması – ciddi oranda azaltılması gerekmektedir. Dokuların daha iyi iyileşmesi için korse kullanımı ve ameliyat sonrası verilen ilaç takviyelerinin kullanılması gerekmektedir. Herhangi bir düzenli ilaç kullanımı kronik hastalık alerji durumu varsa bunu öncesinde doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir.

  İşlemin yapıldığı bölgelerde hafif düzeyde ağrılar olabilmektedir. Basit ağrı kesiciler ile bu ağrı geçebilmektedir. 1-2 hafta içerisinde de hastamız tamamen sosyal hayatına dönebilmektedir.

  Bu operasyonunun amacı yeni bir yüz şekli oluştumak değil zaman içerisinde belli faktörler nedeniyle sarkan ve yaşlanan yüzün önceki yıllara benzetilmeye çalışılmasıdır. 

  • Mini yüz germe
  • Orta yüz germe (Endoskopik Orta Yüz Germe)
  • Total yüz germe
  • Boyun germe
  • Total yüz + boyun germe

   şeklinde farklı operasyon seçenekleri bulunmaktadır. Yüz germe ameliyatı ile ilgili sorulan soruların cevabı hangi tekniğin kullanılıcağına göre değişmektedir.

  Evet, yapılabilir. Cinsiyet bağımlı bir operasyon değildir.

  Translate »